مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

ما معمولا آمارخوان هستيم و برخي آماردان. آنچه که بايد ارزيابي شود کيفيت اين دو است وگرنه علم آمار به عنوان يک روش علمي شناخته شده در دنيا بر پايه علم رياضي است که صحت و دقت آن باعث شده است تا در مقالات علمي به عنوان اجبار در بکارگيري و اثبات مطلب توسط آن مطرح باشد
دو ضربدر دو چند مي شود
  • پ آماردان : چهار
  • پ رياضي دان: حد چهار بعلاوه و منهاي مقداري کوچک که به صفر ميل مي کند
  • پ مهندس: طبق جداول محاسباتي تقريبا چهار است
  • پ کارگر: بستگي به نظر کارفرما و نوع قرارداد دارد
  • پ کارمند: اگر فردا تشريف بياوريد عرض مي کنم
  • پ سياستمدار: بستگي دارد
  • پ آمارندان: چند مي خواي باشه

 

 

ثبت نام در اين تارنما مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است. جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود. مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد. جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در تارنما" کليک کنيد

اگر به اطراف خود دقت کنيد در هر چند دقيقه حداقل يک اطلاع آماري دريافت مي کنيد
A Poem by Afshin Ashofteh - Please wait ...سواد آماري بر تصميم گيريها با استفاده از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده است، همانگونه که سوادخواندن و نوشتن بر استفاده از کلمات متمرکز شده است.

 

سواد آماري به ما کمک مي کند تا داده هاي زندگي خود را به اطلاعاتي قابل اعتماد و درست تبديل کنيم و توسط آن برنامه ريزي صحيحي در زندگي داشته باشيم

 

با سواد آماري کسي است که علاوه بر استفاده صحيح از اطلاعات پيرامون خود بتواند اطلاعات صحيح را از اطلاعات نادرست تشخيص دهد

 

با سواد آماري کسي است که با ترفندهاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري آشنايي داشته و به راحتي تحت تاثير اطلاعات نادرست قرار نگيرد. اهميت اين مطلب تا آنجا است که در حال حاضر در کشورهاي توسعه يافته داشتن سواد آماري همتراز سواد خواندن و نوشتن تلقي شده و علم آمار را در رده بيست تحول اول زندگي بشر در هزاره قبل قرار داده است. سوال اينجاست که سواد آماري ما تا چه اندازه است؟